Fluidos

Una obra de Kim Keever vista en But Does it Float.