Quarantena

Una serie de Robert Scott Gilson, visto en But Does it Float?